kwiecień

 • 2023/2024,  kwiecień

  Obchody Dnia Dziecka w naszej szkole

  31 maja to dzień, na który uczniowie naszej szkoły czekali z niecierpliwością. Tegoroczne obchody Dnia Dziecka były wyjątkowe i pełne atrakcji, które sprawiły, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. Pierwsza część obchodów rozpoczęła się od wycieczki klas I-IV do kilku ważnych miejsc w naszym mieście. Dzieci odwiedziły Muzeum Regionalne, gdzie miały okazję zapoznać się z historią i kulturą naszego regionu; Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, gdzie uczniowie uczestniczyli w warsztatach czytelniczych oraz dowiedzieli się o pracy bibliotekarza; Basztę Bracką, jeden z najważniejszych zabytków naszego miasta. Dzieci mogły zwiedzić wnętrza baszty, dowiedzieć się o jej historii i podziwiać widoki z jej szczytu. Po powrocie do szkoły na…

 • 2023/2024,  kwiecień

  II MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE „MISTRZ SKAKANKI” DLA KLAS I-III

  Dnia 16 kwietnia w naszej szkole odbył się finał IV Powiatowego Konkursu „Mistrz Skakanki” dla uczniów klas I-III. Pomysłodawcą tego konkursu jest pani Monika Borkowska, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 była współorganizatorem oraz gospodarzem imprezy. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas I-III oraz 13 z klas IV-VIII. Każdy uczestnik miał za zadanie wykonać jak największą ilość skoków na skakance w ciągu jednej minuty i mógł podjąć się trzech prób. Uczennica naszej szkoły, Hania Brzezicka z klasy III a zajęła zaszczytne 2. miejsce w kategorii klas I-III, wykonała 170 skoków.  Serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania swoich pasji.…

 • 2023/2024,  kwiecień

  Wyróżnienie w dolnośląskim „Konkursie na… Konkurs rozwijania umiejętności opisanych w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 u dzieci i młodzieży”!

  W lutym 2024 r. wzięliśmy udział w „Konkursie na… Konkurs rozwijania umiejętności opisanych w ZSU 2030 u dzieci i młodzieży”. Warto zaznaczyć, że konkurs został objęty Patronatami  Honorowymi: Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  Do zdobycia były cenne nagrody i możliwość podzielenia się doświadczeniem oraz wiedzą, między innymi jak doskonalić umiejętność pracy zespołowej, krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów czy uczenia się od siebie nawzajem. Naszym zadaniem było przygotowanie autorskiego regulaminu konkursu zgodnie z założeniami i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU, Zespołu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień oraz Kuratorium Oświaty. Właśnie otrzymaliśmy wyniki konkursu! Ostatecznie przyznano trzy pierwsze równorzędne nagrody…