• 2023/2024,  kwiecień

    II MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE „MISTRZ SKAKANKI” DLA KLAS I-III

    Dnia 16 kwietnia w naszej szkole odbył się finał IV Powiatowego Konkursu „Mistrz Skakanki” dla uczniów klas I-III. Pomysłodawcą tego konkursu jest pani Monika Borkowska, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. W tym roku Szkoła Podstawowa nr 1 była współorganizatorem oraz gospodarzem imprezy. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas I-III oraz 13 z klas IV-VIII. Każdy uczestnik miał za zadanie wykonać jak największą ilość skoków na skakance w ciągu jednej minuty i mógł podjąć się trzech prób. Uczennica naszej szkoły, Hania Brzezicka z klasy III a zajęła zaszczytne 2. miejsce w kategorii klas I-III, wykonała 170 skoków.  Serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania swoich pasji.…

  • 2023/2024,  maj

    Siódmoklasista laureatem stypendium USKI Polska!

    Jako szkoła staramy się wspierać uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo, intelektualnie czy sportowo. Ci, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu, mają szansę sprawdzić się w stypendialnych programach wojewódzkich czy ogólnopolskich. Tym razem wzięliśmy udział w programie stypendialnym USKI Polska w Krakowie.  Mamy zaszczyt poinformować, że uczeń naszej szkoły – Paweł Kiełdanowicz z klasy 7a został laureatem tego ogólnopolskiego programu. Kandydat spełnił wszystkie warunki udziału w programie oraz przeszedł procedurę rekrutacyjną określoną w regulaminie. Następnie od połowy marca do początku maja na stronie USKI uczestniczył w głosowaniu publicznym oraz głosowaniu dla dyrektorów szkół biorących udział w programie. Była to dodatkowa forma wsparcia wszystkich…