Certyfikat projektu „Polak ma essę!”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Polak ma essę!”. Jego celem było utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów. W ramach programu uczniowie klas 5b i 4c przez cały rok szkolny rozwijali swoje umiejętności w zakresie języka polskiego oraz historii, realizując wybrane zadania. Dodatkowo projekt wspomagał rozwijanie naturalnej kreatywności u dzieci, umiejętności swobodnej wypowiedzi oraz wiary we własne możliwości. Koordynatorkami projektu w SP1 były panie: Agnieszka Szwabowicz i Iwona Smolińska – nauczycielki języka polskiego. 

I.S.