• 2023/2024,  styczeń

    Szkolny Konkurs Ortograficzny kl I-III

    Szkolny etap powiatowego konkursu ortograficznego dla klas II-III został rozstrzygnięty.Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, rozwijanie ich zainteresowań polską pisownią oraz wyłonienie zwycięzcy- reprezentanta w kolejnym etapie. W konkursie uczestniczyło 16 uczniów z klas II i III. Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z dyktandem pełnym „pułapek” ortograficznych, jednak w tej trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. Wyniki:I miejsce- Wilhelm Bardowski kl. III cII miejsce- Martyna Rubaszko kl. III bIII miejsce- Adrian Urczyński kl. III c Wilhelm będzie reprezentował szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 7 lutego 2024r. w Szkole Podstawowej nr 2…