Healthy food survey

„Knowledge of languages is the doorway to wisdom” Roger Bacon

Dzieci najchętniej i najszybciej uczą się poprzez zabawę. W ten właśnie sposób poznają świat, wchodzą w relacje z rówieśnikami oraz przygotowują się do życia w społeczeństwie. Dlaczego więc nie wykorzystać ich naturalnych zdolności do nauki języka angielskiego? Wystarczy tylko nadać dziecięcym aktywnościom odpowiednie ramy i pokazać, że nauka z zabawą mogą iść ze sobą w parze. Ostatnio, podczas lekcji „anglika”, uczniowie klasy 4c ćwiczyli tworzenie zdań w czasie Present Simple. Przy okazji pracy w grupie układali i zadawali sobie wzajemnie pytania, wykorzystując poznane już zaimki pytające, np. where czy what. Pisali też odpowiedzi na nie oraz utrwalali słownictwo. Końcowym efektem działań czwartaków była zaś ankieta o zdrowym odżywianiu. I to wszystko w języku angielskim. Well done!

Zajęcia przeprowadziła pani Izabela Najman-Mowczko – nauczycielka języka angielskiego. 

MLe