WYGRAJMY ZE SMOGIEM

Codzienny raport smogowy:

https://esa.nask.pl/szkola/id/1003/panel

Start ogólnopolskiego projektu „Wygrajmy ze smogiem” w SP1

Niedawno informowaliśmy, że przez najbliższe dwa lata będziemy realizować szereg działań ekologicznych w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych pod nazwą „Wygrajmy ze smogiem”. W ramach tego nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Instytutem na rzecz Demokracji oraz NASK ESA (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Edukacyjna Sieć Antysmogowa), a w wyniku podjętych działań otrzymamy urządzenie (zewnętrzny czujnik) mierzące wielkości fizyczne, określające poziom zanieczyszczenia powietrza (pyły: PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie, wilgotność powietrza) oraz mikrokomputer z monitorem LED/LCD służący do prezentacji wyników pomiarów i informacji multimedialnych NASK. Naszym założeniem jest przede wszystkim kształtowanie ekologicznej świadomości młodego pokolenia poprzez rozpowszechnianie szeregu proaktywnych działań,  podjęcie wyzwań związanych z projektem oraz zaszczepienie właściwych postaw proekologicznych.  Mamy na uwadze to, że każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Wówczas będzie nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro, przecież zawsze razem możemy więcej! Od czego zaczęliśmy? Od edukowania naszych uczniów i uświadomienia im, jak ważne jest to, by wiedzieli, że ich odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Co zrobiliśmy dokładnie? Dnia 18 października br. zorganizowaliśmy pierwszą odsłonę projektu, tj. działania, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Postanowiliśmy „wytropić smog”. Warto zaznaczyć, że poprzez nasze działania chcemy również zasłużyć na tytuł „EKO-SZKOŁY”. Szkolnymi koordynatorami projektu są panie: Iza Bieza-Waśniewska – nauczyciel biologii, Agnieszka-Stępak Cybulska – wicedyrektor szkoły.

I.S.

Na tropie smogu… – pierwsza odsłona projektu ekologicznego 

W ramach akcji ekologicznej  – realizacji ogólnopolskiego projektu „Wygrajmy ze smogiem”, dnia 18 października, br. cała społeczność szkolna uczestniczyła w 1. odsłonie programu. Najpierw wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia warsztatowe z platformy e-learningowej eduESA na temat, skąd się bierze smog, czym jest i jak zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie. Wszyscy zaproszeni do zabawy w tropienie źródeł powstawania zanieczyszczonego powietrza poznali fakty i mity dotyczące smogu. Chodziło nam o dobre poznanie „wroga”. Uczniowie klas starszych wykonali plakaty antysmogowe i układali hasła nawiązujące do postaw proekologicznych. Z kolei młodsi – stworzyli ogromną stonogę z bibuły. Dzieci, ubrane w barwach natury, prezentowały swoje dzieła na terenie boiska szkolnego, po czym wyłoniono najciekawsze prace. Tego dnia wszyscy wyruszyli również w teren, by policzyć kominy – te, które potencjalnie mogą być źródłem smogu i te, które nie są smogowe. Taka forma wyzwania była okazją do zainicjowania wśród liczącej młodzieży dyskusji o tym, czym pali się w piecach i jakie mogą być źródła ogrzewania. Ostatnim punktem był spacer „po łyk świeżego powietrza”. Wyruszyliśmy na Kamienną Górę. Tam oglądaliśmy panoramę gór, układaliśmy bukiety z liści i wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji pana Krzysztofa Stefana – nauczyciela historii, o okolicznych terenach. Przedsięwzięcie zaangażowało całą społeczność szkolną, bowiem walczyliśmy o wspólną sprawę – czyste powietrze. Wspólną, dlatego że potrzebujemy powietrza, aby żyć, zdrowo się rozwijać i realizować swoje pasje.  O kolejnych ekologicznych inicjatywach będziemy informować  na bieżąco.

I.S.