Uczniowie i klasy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

przewodniczący
Paweł Kiełdanowicz VIIA
z-ca przewodniczącego
Aurelia Łyp VIIA
skarbnik
Maja Sałandyk VIIA

Galeria klas (Gimnazjum nr 2 i Sp1 (1999-2019))