Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole -Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Lubań.

 

 

 Jak co roku przystąpiliśmy (Euroklub, Koło geograficzne i S.U.) do działań związanych z TEG. Opracowaliśmy harmonogram wg. którego pracowaliśmy. Rozpoczęliśmy 16.11.2009 wieczorkiem (organizowanym przez Euroklub i koło geograficzne) poświęconym problemom współczesnego świata. Uczniowie przebrani w stroje danego kraju prezentowali informacje o kraju i jego problemach (Meksyk, Indie, Afganistan, kraje Azji środkowej i Ameryki Łacińskiej). W całej szkole były rozwieszone plakaty związane z edukacją globalną i ubóstwem na świecie (przygotowane wcześniej). W Radiowęźle przez poszczególne dni była puszczana muzyka jakiegoś regionu przygotowana przez uczniów klasy IIIa.
S.U. na swoim zebraniu rozpropagował akcję i uczniowie przygotowali plakaty, które później były rozwieszone w szkole we wtorek 17 listopada.
18 listopada na długiej przerwie odbyło się wspólne malowanie plakatów "Żywność dla wszystkich". W czwartek odbył się pokaz filmu związanego z tematyką globalną ("W górę Jangcy").
Piątek 20 listopada zorganizowaliśmy apel, na którym odbył się pokaz tańców z różnych stron świata pod hasłem "Muzyka i taniec łączy ludzi".
Obchody TEG zbiegły się akcją prowadzoną przez wolontariat szkoły - 20-lecie Konwencji Praw Dziecka - (UNICEF) - Dzień Anioła.