aktualności
dyrekcja
nauczyciele
samorząd
sztandar i hymn
dla rodziców
rada rodziców
budynek szkoły
położenie
sport
kółka pozalekcyjne
biblioteka
pedagog
psycholog
linkownia

napisz do nas

Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Adama Mickiewicza 1
59-800 Lubań 
tel./fax (0 75) 722 28 85
tel.  (0 75) 722 30 39
tel. (0 75) 646 55 90
e-mail gim2lub@pro.onet.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

      Przewodniczący         

Alicja Skowron III a

Z-ca przewodniczącego
Magdalena Tchórz IIIe

Regina Sindrewicz IIb

Skarbnik
Aleksandra Durowicz IIc

Sekretarz

Karolina Sobotko IIIa


Opiekunowie SU

Marcin Ludward

Agnieszka Janicka

Monika Kuzdrowska


ABC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - to wszyscy uczniowie naszej szkoły


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - to wybrani, spośród uczniów klas I-III przedstawiciele, reprezentujący Samorząd Uczniowski oraz pomagający mu w organizacji czasu pozalekcyjnego.

Przy RSU działają sekcje:
-  kulturalno-oświatowa i gospodarcza (apele, festyny, zbiórka i rozporządzanie pieniędzmi RSU itd.).
-  porządkowa (kontrola dyżurów kl. I-III).
-  dekoracyjna (kontrola estetyki klas).
-  biblioteczna 

W skład RSU wchodzą:
-  przewodniczący
-  zastępca przewodniczącego
-  sekretarz
-  skarbnik


Jak wybieramy Radę Samorządu Uczniowskiego?

1) Wybory odbywają się co roku i są poprzedzone kampanią wyborczą (plakaty, hasła, specjalny apel).
2) Głosują uczniowie klas I-III na specjalnych kartach wyborczych.
3) Kandydują uczniowie klas I-III.
4) Muszą oni zdobyć 30 podpisów uczniów popierających ich kandydaturę oraz zgodę wychowawcy.
5) Oddajemy swój głos tylko na jedną osobę (znak " X " przy nazwisku).
6) Raz na dwa lata wybieramy dwóch opiekunów do RSU.
7) Głosy podlicza Komisja Skrótacyjna wyłoniona spośród działaczy SU 


My jako uczniowie
mamy obowiązek
:

1) Dbanie o dobre imię naszej szkoły (nauka + zachowanie)
2) Szacunek w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły.
3) Dbanie o własne bezpieczeństwo.
4) Dbanie o dekoracje w szkole.
5) Rozstrzygania konfliktów między uczniami oraz uczniami a nauczycielami


My jako uczniowie
mamy prawo
do:

1) Korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły. 
2) Organizowania czasu pozalekcyjnego (apele, festyny, konkursy itp.).
3) Jawność oceny (jaką i za co dostaliśmy) i programu nauczania z poszczególnych przedmiotów.
4) Tylko trzech klasówek w ciągu tygodnia zapowiedzianych na co najmniej tydzień przed.
5) Tylko jednego sprawdzianu (klasówki) dziennie.
6) Egzaminu sprawdzającego. 
7) Wyboru 2 opiekunów RSU (co 2 lata).
8) Wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego (co roku).Mikołaj Kopernik

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2005 Adam N