strona główna
aktualności
dyrekcja
nauczyciele
samorząd
sztandar i hymn
dla rodziców
rada rodziców
budynek szkoły
położenie
sport
kółka pozalekcyjne
biblioteka
pedagog
psycholog
linkownia

napisz do nas

Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Adama Mickiewicza 1
59-800 Lubań 
tel./fax (0 75) 722 28 85
tel.  (0 75) 722 30 39
tel. (0 75) 646 55 90
e-mail gim2lub@pro.onet.pl

Zobacz freski.


Zabytkowe portale.


Na terenie szkoły znajdują się dwa zabytkowe portal ocalone z już dziś nie istniejących budynków.

Jeden znajduje się w bibliotece.

Na portalu można ujrzeć wizerunek dawnego Lubania.

Historia Portalu 
Wcześniej ten portal znajdował się nad drzwiami sklepu tzw. DOMU TOKARZA DIETRIECHA przy dawnej ulicy Zgorzeleckiej 17 (dzisiaj ulica Ratuszowa). Kiedy wyburzono stare kamienice, został on ocalony od zniszczenia dzięki staraniom Pana Stanisława Tymicza – ówczesnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i badacza dziejów naszego miasta. 
Barokowy, kamienny relief nieznanego autora przedstawia, w formie płaskorzeźby, obraz naszego miasta z listopada 1758 roku, kiedy Lubań znalazł się w ogniu walk między wojskami pruskimi i austriackimi. Rozegrała się wtedy jedna z bitew trwającej od 1756 roku wojny siedmioletniej. 
Relief ukazuje panoramę Lubania z wieżami i murami. Po obu stronach barokowej płaskorzeźby widać zaznaczone wzgórza (Kamienną Górę i Krzyżową Górę), a na nich armaty walczących między sobą wojsk. 
Nad panoramą miasta umieszczono łaciński napis: Adspice Paululum viator Laubam in igne viventem 1758 - Widzisz tutaj, Wędrowcze, w pomniejszeniu Lubań żyjący w ogniu (tłum. S. Tymicz). 
Poniżej tego widoku znajduje się napis ujęty w formie greckiego chronogramu, to jest wyrazu lub wiersza, którego pewne litery wyrażają liczby rzymskie: 
CLaMant IVstI & Ieho Va eXa VDIt eosq Ve soLVs eX angVstIls erIpIt. PS.34 v. 18 - Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszelkich przeciwności (tłum. S. Tymicz). 
Tekst na podstawie książki Paula Berkela „Historia miasta Lubań”.


Drugi zabytkowy portal znajduje się przy drzwiach wejściowych.


 

 


Mikołaj Kopernik

 Copyright © 2004 Adam N