strona główna
aktualności
dyrekcja
nauczyciele
samorząd
sztandar i hymn
dla rodziców
rada rodziców
budynek szkoły
położenie
sport
kółka pozalekcyjne
biblioteka
pedagog
psycholog
linkownia

napisz do nas

Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Adama Mickiewicza 1
59-800 Lubań 
tel./fax (0 75) 722 28 85
tel.  (0 75) 722 30 39
tel. (0 75) 646 55 90
e-mail gim2lub@pro.onet.pl

KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA


Z dniem 01.09.2004. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu powstała klasa humanistyczno–medialna. Innowacja pedagogiczna dotyczy języka polskiego z edukacją medialną i wykorzystaniem informatyki i historii z edukacją regionalną.

Opierając się na uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych uczniów cel nowatorstwa chcemy osiągnąć przez:
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych uczniów,
- nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi (gazetami, telewizją),
- rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem,
- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i pracy w zespole (np. praca nad gazetą gimnazjalną),
- związanie uczniów z historią Małej Ojczyzny – Regionem,
- poznanie instytucji, organizacji regionalnych,
- praca w zespołach polonistyczno – dzienikarskim (redakcja działu historycznego w szkolnej gazetce GIMPRESS), regionalno – historycznym i informatycznym,
- nawiązanie współpracy z archiwum i muzeum miejskim, połączenie współpracy z archiwum i innymi instytucjami w mieście i regionie,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, a w szczególności w Internecie (krytyka źródeł),
- poznanie ciekawych postaci – miłośników Lubania,
- poszerzenie zasobów szkolnej biblioteki – dział historii regionu, dziennikarstwa, informatyki,
- opracowanie materiału do monografii Lubania (praca zespołowa członków koła), Łużyc i Dolnego Śląska.
Przedmioty wiodące: język polski, historia, informatyka

Klasa oferuje:
- zmodyfikowany program języka polskiego, historii, informatyki,
- kontakt i współpracę z lokalnymi mediami i instytucjami kultury,
- prowadzenie szkolnej gazetki „GIMPRESS”,
- realizację ścieżek międzyprzedmiotowych: uczestnictwo w kulturze, edukacja filozoficzna, czytelnicza i medialna, regionalna, europejska.
Szkoła posiada odpowiednią bazę:
- pracownie przedmiotowe,
- bibliotekę,
- pracownię informatyczną podłączoną do Internetu,
- sprzęt medialny.
Zagadnienia programowe będą realizowane również jako:
- lekcje wyjazdowe (muzea, galerie sztuki, kino, studio radiowe i telewizyjne, biblioteki, pomniki i miejsca pamięci narodowej),
- wycieczki zagraniczne,
- organizacja sesji i konferencji popularnonaukowych,
- własne publikacje,
- spotkania ze świadkami wydarzeń, twórcami kultury i nauki,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w zespołach muzycznych, wokalnych, recytatorskich, teatralnych,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy z cudzoziemcami.
Oczekiwane efekty zmiany, korzyści dla ucznia:
- rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych (dziennikarskich, historycznych, informatycznych), które umożliwi im osiągnięcie sukcesów w rożnego rodzaju konkursach,
- uzyskanie lepszych wyników z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum i dostanie się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, 
- lepsza orientacja w otaczającym świecie, szczególnie środków masowego przekazu,
- da uczniowi większą pewność siebie w prezentowaniu swoich poglądów i własnego „ja”,
- poszerzy jego wiedzę w dziedzinach objętych innowacją.

Klasą, która została objęta innowacją pedagogiczną jest I b licząca 27 uczniów. Uczniowie tej klasy należą do kół: informatycznego, historyczno–regionalnego, dziennikarskiego.
Mikołaj Kopernik

 Copyright © 2004 Adam N