aktualności
dyrekcja
nauczyciele
samorząd
sztandar i hymn
dla rodziców
rada rodziców
budynek szkoły
położenie
sport
kółka pozalekcyjne
biblioteka
pedagog
psycholog
linkownia

napisz do nas

Gimnazjum nr 2 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Adama Mickiewicza 1
59-800 Lubań 
tel./fax (0 75) 722 28 85
tel.  (0 75) 722 30 39
tel. (0 75) 646 55 90
e-mail gim2lub@pro.onet.pl

 

Konkurs - „ Co wiemy o Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „ Co wiemy o Unii Europejskiej „ Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego. Organizatorem konkursu jest Klub Europejski „Euroklub” przy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu.

 

Regulamin konkursu „Co wiemy o Unii Europejskiej i jej krajach”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Klub Europejski „Euroklub”
przy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Lidia Geringer de Oedenberg Poseł do Parlamentu Europejskiego.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubańskiego.
4. Zgłoszenia na konkurs należy kierować na załączonej karcie zgłoszenia
na adres poczty elektronicznej: gim2lub@pro.onet.pl
5. Termin zgłoszenia do 21 stycznia 2013 r.
6. Konkurs składa się z dwóch etapów:
- szkolnego
- międzyszkolnego .

II. Etap szkolny konkursu

1. Etap szkolny przeprowadza każda placówka we własnym zakresie.
2. Do etapu międzyszkolnego przechodzi maksymalnie trzech uczniów
ze szkoły.
3. Nazwiska finalistów należy przesłać do dnia 22 lutego 2013 r. na adres poczty elektronicznej gim2lub@pro.onet.pl z dopiskiem „Konkurs - Co wiemy o Unii Europejskiej i jej krajach”.


III. Etap międzyszkolny konkursu

1. Konkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1, w dniu 28 lutego 2013 r. (czwartek)
o godz. 13:00 w sali nr 16 (parter).
2. Uczniowie odpowiadają pisemnie na zestaw pytań przygotowanych przez organizatora.
3. Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa wyłoniona spośród nauczycieli obecnych w czasie konkursu.

IV. Zakres tematyczny konkursu

1. Historia Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, państwa członkowskie, instytucje Unii Europejskiej.
2. Grupa Wyszehradzka – powstanie, jej główne cele.

V. Literatura:

- podręczniki do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii
z podanego zakresu tematycznego;
- ogólnodostępna literatura;
- dzienniki, tygodniki, strony internetowe.

VI. Nagrody

Nagrodami w konkursie są dyplomy uczestnictwa i pozycje książkowe.

VII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień
regulaminu po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych stron.
Wszelkie zapytania i uwagi proszę kierować
do p. Anny Jastrzębskiej pod numer telefonu 75 722 28 85,
bądź e-mailem : gim2lub@pro.onet.pl

(Pobierz kartę zgłoszenia udziału w konkursie ....tutaj)
 


Mikołaj Kopernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2005 Adam N