Wyniki szkolnego konkursu

"Mistrz stechiometrii"

Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Mówiąc prościej stechiometria zajmuje się ustaleniem w jakich proporcjach ilościowych reagują z sobą związki chemiczne i jakie są proporcje substratów do produktów. Proporcje te wylicza się na podstawie równań chemicznych analizowanych reakcji oraz znajomości mas cząsteczkowych substratów i produktów.

 

Konkurs odbył się 26 lutego 2009 roku a jego laureatami zostali:

1. Ignacy Górecki II c        24pkt/24

Michał Kołtun IIIa        24 pkt/24

2.Miłosz Urbanik IIIa     18,5 pkt/24

3. Katzrzyna Jackiewicz IIIc         14/24

 

Gratulujemy wszystkim.