Podsumowanie projektu

"Na ratunek dzieciom w Kongo"

 

W listopadzie przystąpiliśmy do akcji "Na ratunek dzieciom w Kongo". Program działań realizowany był przez Samorząd Uczniowski, Klub Europejski i Wolontariat szkolny. W ramach projektu zrealizowaliśmy na kółku geograficznym:

* krótką historię UNICEF

*sondaż wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Lubania na temat sytuacji w Kongo ( młodzież wykonała filmy).

*konkurs na prezentację multimedialną, którego zwycięzcami zostali Joanna Tomaszewska IIIc, Maciej Tymiński IIIb oraz Bartosz Snoch IIIc

*konkurs wiedzy o UNICEF , Amnesty International, Kongo- zwycięzcy to Michał Kołtun IIIa, Ignacy Górecki II c,               Ilona Dubicka IIIb

* Wolontariat przeprowadził zbiorkę funduszy w dwóch parafiach lubańskich i zebrał ponad 2000 zł

Podsumowując zebraliśmy wspólnie ponad 2400 złotych.

A oto zdjęcia z wręczenia nagród zwycięzcom i uczniom zaangażowanym w pracę nad projektem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepraszamy za jakość zdjęć.