Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery
Profilaktyczny
listopad i grudzień
/czas podsumowania/

Działania profilaktyczne w tym roku szkolnym rozpoczęliśmy od spotkań z ekspertami w tej dziedzinie.
Klasy pierwsze dowiedziały się jak niebezpieczny jest kontakt
z substancjami odurzającymi podczas zajęć z wykorzystaniem alkogogli
i narkogogli z asystentem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
panią Wiesławą Jaroszonek z zaprzyjaźnionego Sanepidu.

Klasy drugie tym razem podczas zajęć warsztatowych na temat: „Ryzykowne zachowania”,
uczyły się, jakie są zagrożenia oraz konsekwencje zachorowania na HIV/AIDS, dowiedziały się również jak należy zachować ostrożność w tym zakresie.

Klasy trzecie, podczas spotkania z Wiesławem Bojanowskim z LSA Odnowa Lubań uczestniczyły
w zajęciach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Happeningi w szkole to już nasza tradycja.
Obchodziliśmy w ten sposób Światowy Dzień Rzucania Palenia 17 listopada oraz Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS, który odbył się 1 grudnia.
Młodzież szkolna zaangażowała się i aktywnie uczestniczyła w akcji na szkolnym korytarzu.

5 grudnia odbył się również Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
„Dążymy do zera: zero nowych zakażeń HIV, zero dyskryminacji, zero zgonów związanych z AIDS”- II edycja.

Laureatkami konkursu zostały uczennice naszej szkoły:

I miejsce Kornelia Markut z klasy IIIa
II miejsce Oliwia Rolik z klasy IIIc
III miejsce Natalia Bartoszewicz z klasy IIIa

GRATULUJEMY!

Dziękujemy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miasta Lubań
za atrakcyjne i wartościowe nagrody.

H.Z.

(P.S. ADMIN: Jako, że wszystkie zdjęcia są w różnym formacie i wizualizacji)
Wszystkie zdjęcia są w naszej galerii.
 

© Daniel R. Kucharczyk 2016