Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery 

NARODOWA LOTERIA
PARAGONOWA
W GM2

 

Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu pani Iwony Fudali
w dniach 22, 25 i 27 stycznia 2016r. do naszej szkoły przybyły pracownice UrzęduSkarbowego w Lubaniu:
pani Grażyna Markowska-Trypka -kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej
i pani Małgorzata Sarnawska -pracownik Działu OB do spraw kas rejestrujących.

W ramach popularyzowania wiedzy o podatkach oraz kształtowania pozytywnego wizerunku organów podatkowych, pracownice urzędu przeprowadziły lekcje edukacyjne na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w klasach drugich
i trzecich. Wzięło w nich udział przeszło 160 uczniów.

Pracownice urzędu przybliżyły uczniom definicję podatku, historię podatku i różne jego formy.

Uczniowie pod fachową opieką definiowali korzyści związane z płaceniem podatków. Na przykładzie „drzewka podatkowego” wyjaśniono zależność wpływu podatków do budżetu państwa na prawidłowe funkcjonowanie państwa.

W związku z trwającą akcją Ministerstwa Finansów uczniowie zapoznali się z zasadami
Narodowej Loterii Paragonowej, sposobem rejestrowania paragonów i przy udziale pracownika urzędu
mieli okazję do samodzielnego zarejestrowania paragonu na stronie Loterii.
Pracownice urzędu wyjaśniły różnice między prawidłowym paragonem fiskalnym a paragonami niefiskalnymi.

Najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi gadżetami związanymi z Narodową Loterią Paragonową.

Lekcje prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego cieszyły się zainteresowaniem uczniów oraz uznaniem nauczycieli i dyrektora szkoły, czego wyrazem były serdeczne podziękowania dla pracowników prowadzących zajęcia edukacyjne o podatkach oraz dla Naczelnika Urzędu Skarbowego.

I.F.


 

© Daniel R. Kucharczyk 2014