Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery 

Wybory do
Samorządu Uczniowskiego


Dnia 25 września 2015r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W tajnym głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Wybierali oni członków RSU spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów stawiając znak "X" przy wybranej przez siebie osobie.

Komisja skrutacyjna w składzie:
Agata Szymajda IIIA
Krystian Gryglewicz ID

pod przewod. opiekuna SU p. Agnieszki Janickiej przeliczyło oddane głosy.

Spośród wybranych osób ustalono skład RSU, który będzie pracować w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016.

Przewodniczący Magdalena Hutnik IIIA
Z-ca Przewodniczącego Jakub Misztal IIIA
Skarbnik Daria Mazur IIIC
Sekretarz Karolina Wiśniowska IC

Warto również dodać, że zgłoszeni kandydaci prowadzili kamnpanię wyborczą w formie plakatów, które zdobiły korytarze naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy

D.K.&A.J.

fot. A. Franczak


 
 

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014