Nasza Szkoła









Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery



 

Targi Pracy
w Lubaniu

 

25 listopada 2015r. w godz. 10.00 - 13.00 odbyły się Targi Pracy,
których organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lubaniu.

W holu siedziby MCK, mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 30 w Lubaniu, lokalni pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje związane z rynkiem pracy miały okazję, po raz kolejny,
bezpośrednio zaprezentować swoje oferty pracy.

Wśród zaproszonych na targi pracodawców oraz instytucji swoje stanowiska wystawiennicze przygotowały
m.in: „AGRO-FARM” Sp.zo.o. z siedzibą w Pisarzowicach, OVB J. Bakuniak, P.H.U. K. Liszt,
Zakład Fryzjerski „Michel”, Firma Handlowo- Usługowa Maszyn Przemysłowych STAMEX,
Warsztat Mechaniczny D.M. Benedykt,  Agencja Pracy Adecco Polan Sp. zo.o. Oddział w Legnicy.

Organizacje pozarządowe reprezentowała Pani Magdalena Guła
ze Stowarzyszenia Południowo- Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” z Lubania oraz
Pan Lesław Hardziej z Społecznego Komitetu Obrony Bezrobotnych „SKOB”.
Swoje stanowisko wystawiennicze posiadała także Pracownia Rehabilitacji
i Pracownia Psychologiczno- Terapeutyczna z Lubania oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS.

Targi Pracy skierowane były do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz młodzieży uczącej się między innymi naszego gimnazjum.

Przedsięwzięcie to cieszyło się sporym zainteresowaniem społeczności lubańskiej.
Wiele osób miało okazję zapoznać się z zaprezentowanymi ofertami pracy oraz z oczekiwaniami i wymaganiami,
jakie stawiają przed potencjalnymi kandydatami do pracy miejscowi pracodawcy,
a także zaproszeni pracodawcy z poza powiatu lubańskiego.

Podczas targów Pani Liliana Czerwińska, terapeuta z Pracowni Psychologiczno- Terapeutycznej w Lubaniu, przeprowadziła krótki konkurs, w którym udział wzięli uczniowie zaproszonych szkół między innymi
nasze Gimnazjum nr 2 z Lubania.

Nagrodą był udział w bezpłatnym badaniu psychologicznym oraz gadżety ufundowane przez pracownię .

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyło się stoisko z informacjami i ulotkami dotyczącymi międzynarodowego pośrednictwa pracy realizowanego w ramach sieci EURES oraz informacje dotyczące Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ECAM.

 Podczas trwania targów wszyscy uczestnicy imprezy częstowani byli napojami i słodkim poczęstunkiem, którego fundatorem było m.in. Polnisch- Deutscher Freundeskreis e. V. Aachen- Jelenia Góra.

 Doradca zawodowy Piotr Sajdutko

fot. Piotr Sajdutko


 

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014