Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery 

XIV  edycja
Gimnazjady na 11 listopada


 

 „Święta miłości kochanej ojczyzny

Czują Cię tylko umysły poczciwe! ” ( Ignacy Krasicki )

 

W XXI- wszy wiek Polska wkroczyła wolna i niepodległa, ale jak uczy historia nie zawsze tak było – nasz kraj upadał,
by znów się odrodzić. Przez 123 lata Polska znajdowała się pod rządami obcych mocarstw: Rosji, Prus i Austrii.
Zaborcza polityka tych państw koncentrowała się wokół całkowitego wcielenia ziem polskich w obszar własnych granic,
usunięcia języka polskiego ze szkół, urzędów i instytucji państwowych, wyparcia kultury narodowej i wiary.
Polityka ta miała doprowadzić do likwidacji państwa polskiego, pozbawienia Polaków największych wartości,
jakimi są- wolność i niepodległość.

Z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, jak co roku w naszym Gimnazjum
został przeprowadzony projekt edukacyjny o nazwie „Gimnazjada na 11 Listopada”.
W Święto Odzyskania Niepodległości, dzięki „Gimnazjadzie na 11 Listopada” przekazujemy prawdę o tym, jakie były
DROGI POLAKÓW DO WOLNOŚCI…

W tym roku przypadła już XIV edycja „Gimnazjady na 11 Listopada”, która składała się z akademii szkolnej ( 9.11.2015r. ),
w której gościnnie uczestniczyły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Lubaniu tzw. "Słonecznego Przedszkola". Dzieci przebrane w stroje z epoki przedstawiły nam w uroczy sposób wierszem i tańcem historię
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Innymi częściami Gimnazjady były:

-montaż słowno – muzyczny w Kościele pod wezwaniem Św. Trójcy ( 11.11.2015r. Obchody Miejskie )
oraz Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy ( 8. 11.2015r. ),
jak również szeregu konkursów:
 

-konkursu historycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Lubania pt. „Polskie drogi do niepodległości”
(VI KONKURS MIEJSKI )
 

 -konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Lubania
pt. „11.11.1918r.”  ( III KONKURS MIEJSKI )

-konkursu literackiego o nagrodę specjalną ufundowaną przez zaprzyjaźnionego ze szkołą dziennikarza,
autora książek, historyka – pasjonaty, działacza wielu stowarzyszeń, animatora kultury p. Piotra Kucznira
pt. „11 Listopada 1918r. – Rada Regencyjna czy Józef Piłsudski – Komu tak naprawdę zawdzięczamy niepodległość?”
(forma dowolna)

 

-konkursu literackiego pt. „Kiedy myślę Ojczyzna…”
 

-recytatorskiego (na prozę lub wiersz patriotyczny)
 

- „biało-czerwoni”- na najciekawiej przystrojony gabinet, gazetkę i klasę przebraną w barwy narodowe
( I miejsce zdobyły klasy III B i III D)
 GRATULUJEMY!!!

 

W Gimnazjadzie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszego gimnazjum, a w konkursie historycznym, plastycznym
i literackim (o nagrodę specjalną p. Piotra Kucznira) chętni uczniowie zarówno naszego gimnazjum- Gimnazjum Nr 2,
jak i Gimnazjum nr 1 w Lubaniu .
Konkurs historyczny i plastyczny przygotowali nauczyciele historii wyżej wymienionych szkół: p. A. Franczak, p. K. Stefan oraz p. M. Leszczyńska, a decydentem w sprawie konkursu literackiego był p. Piotr Kucznir.

„Gimnazjada na 11 Listopada” zakończyła się w szkole uroczystym apelem przygotowanym przez koło historyczne
pod opieką p. A. Franczak i p. K. Stefana oraz chóru szkolnego pod opieką p . A. Jawor – Król.
Podczas apelu kierownik Referatu Edukacji i Sportu, Wydziału Infrastruktury Społecznej Miasta Lubań p. A. Zawłocka
oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu p. I. Fudala wręczyli wszystkim laureatom pamiątkowe dyplomy
i nagrody - niespodzianki.
W konkursie literackim nagrody wręczał ich fundator - p. P. Kucznir.

             Laureatami VI Miejskiego Konkursu Historycznego pt. „ Polskie drogi do niepodległości” zostały następujące osoby:

I m-ce
Markut Kornelia GM2 IIA
Żmuda Michał GM1 IIA
Nnoli Michał GM1 IIA

II m-ce
Zborowski Piotr GM1 IIIB

III m-ce
Krempczyńska Sandra GM2 ID
Kowalczyk Magdalena GM1 IIA

 Laureatkami konkursu literackiego o nagrodę specjalną p. P. Kucznira zostały:

I miejsce: Barbara Jabłonka GM2 III c

Wyróżnienie: Nikola Sierczyńska GM2 IIIB.


Punktem kulminacyjnym Gimnazjady na 11 Listopada był montaż słowno – muzyczny, który odbył się w Kościele
pod wezwaniem Św. Trójcy, jako część obchodów uroczystości miejskich.

Tydzień wcześniej 8.11.2015r. montaż uświetnił mszę niedzielną w Kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP
w Lubaniu-Uniegoszcz.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lubaniu przygotowali również biało-czerwone kokardy, które podczas uroczystości miejskich zostały wpięte biorącym w nich udział uczestnikom, jako wyraz patriotyzmu lokalnego.

AF

 

fot. Daniel Kucharczyk


 

Więcej zdjęć w Galerii

© Daniel R. Kucharczyk 2014