Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery 

"Ekologiczny" sukces
uczniów z GM2


3 grudnia pięcioro uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w finale konkursu
pt. „Znaczenie i ochrona różnorodności biologicznej obszarów NATURA 2000”
zorganizowanym przez Leśny Bank Genów w Kostrzycy.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach.
Pierwszy odbył się 20 października i polegał na rozwiązaniu testów złożonych z 40 pytań.
Do finału zakwalifikowali się: Kornelia Markut i Karolina Szewczyk z klasy II a, Aleksandra Kiosewska z klasy III b, Barbara Jabłonka klasa III c  oraz Jarosław Bernacki z klasy III a.

Zmagania finałowe podzielono na dwie części, w których udział wzięli uczniowie z 15 gimnazjów
między innymi z Kłodzka, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Zgorzelca i oczywiście z Lubania.

W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test, natomiast w drugiej zespołowo tworzyli plakat na jeden z trzech tematów związanych z ochroną środowiska.
Plakat wykonany przez naszych gimnazjalistów znalazł się wśród trzech najlepszych.

W czasie obrad komisji konkursowej uczniowie wraz z opiekunami mogli zwiedzić
nowoczesny Leśny Bank Genów w Kostrzycy.

Wyniki konkursu bardzo nas ucieszyły, gdyż
I miejsce zajęła Kornelia Markut
II Karolina Szewczyk
III Jarosław Bernacki.

Uczniowie w nagrodę otrzymali laptop, smartfon i tablet.

To nie koniec sukcesów, gdyż jako szkoła zostaliśmy uhonorowani statuetką za zajęcie II miejsca wśród szkół
z najlepszym wynikiem za pierwszy etap konkursu.

I.B-W.

 


 

© Daniel R. Kucharczyk 2014