Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery 

Wybory do
Samorządu Uczniowskiego


Dnia 30 września 2014r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W tajnym głosowaniu wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Wybierali oni członków RSU spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów stawiając znak "X" przy wybranej przez siebie osobie.

W sumie oddano 254 głosów, z tego 6 głosów było nieważnych.

Komisja skrutacyjna w składzie:
Kacper Ruściński
Katarzyna Daszkiewicz
Urszula Skórniak
Katarzyna Socha
Julia Michalska

pod przewod. opiekunów SU p. Agnieszki Janickiej oraz p. Agaty Sieradzkiej przeliczyło oddane głosy.

Największą liczbę głosów otrzymał Rafał Kusto IIIC

Spośród wybranych osób ustalono skład RSU, który będzie pracować w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015.

 

przewodniczący

Aleksandra Durowicz IIIC
zastępca
przewodniczącego
Rafał Kusto IIIC
Michał Połomski IIIA
członek Jakub Misztal IIA
Natalia Dziędzioła IIIC
sekretarz Aleksandra Lesiewicz IIIA
skarbnik Regina Sindrewicz IIIB

Warto również dodać, że zgłoszeni kandydaci prowadzili kamnpanię wyborczą w formie plakatów, które zdobiły korytarze naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy

A.S.

fot. D. R. Kucharczyk & Agata Sieradzka


 
 

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014