Nasza Szkoła

Nasza Kadra


Nasi Uczniowie


Banery 

75 ROCZNICA
POWSTANIA POLSKIEGO
 PAŃSTWA PODZIEMNEGO

 


Przed 75 laty, 27 września 1939r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
Polskie Państwo Podziemne było prawdziwym fenomenem w historii świata.
W warunkach okrutnej okupacji niemieckiej i sowieckiej odtworzono w konspiracji, w łączności z przebywającym
na uchodźstwie Rządem, struktury administracji cywilnej (w kraju działał wicepremier, Krajowa Rada Ministrów,
18 ministerstw, 17 urzędów wojewódzkich), powołano podziemny parlament, stworzono tajne organa sądownicze, utworzono największą ochotniczą armię podziemną, liczącą ponad 400 tysięcy żołnierzy Armię Krajową.
Szacuje się, że w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego czynnie działał ponad 1 milion Polaków.

 

Uczniowie naszego gimnazjum upamiętnili tą jakże ważną uroczystość. Będąc spadkobiercami tego dziedzictwa uczestniczyli oni w prelekcji
p. Piotra Kucznira – dziennikarza, historyka, wiceprezesa stowarzyszenia zamku Czocha, pt:

„SYMBOLE NARODOWE W ŻYCIU CODZIENNYM MŁODEGO POLAKA”.

Prelekcję tą poprzedziły:

- prezentacja multimedialna, poświęcona powstaniu i działalności Polskiego Państwa Podziemnego, przedstawiana na zajęciach Kółka Historycznego oraz na zajęciach z wychowawcą ( prezentacja.pdf );

-gazetki tematyczne eksponowane w gablotach i na korytarzach szkolnych.

 

 

AF&DRK

 


 
 

 

© Daniel R. Kucharczyk 2014