Strefa Ucznia

Poradnik jak dołączyć do grupy klasowej na Classroom
Poradnik oddawania zadania na Classroom

Każdy z uczniów ma dostęp do pakietu Office 365 (online).

Aby go używać, należy na dzienniku elektronicznym wybrać Office365, spisać login (niestety po ostatnich aktualizacjach zniknął dalszy ciąg adresu, który powinien wyglądać tak:
…..@sp1luban.onmicrosoft.com

Jest tam również startowe hasło dostępu.

Logujemy się na stronie
https://login.microsoftonline.com


Przypominam, że każdy z uczniów ma dostęp do dziennika elektronicznego. Loginem jest szkolny adres mailowy.

Poradnik pierwszego logowania do e-dziennika