Strefa Ucznia

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Ministerstwo informuje, że ma opracowaną propozycję wymagań
egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chce teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, ministerstwo chce pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do
informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do
egzaminów.

Więcej informacji na stronie
MEiN:https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Poradnik jak dołączyć do grupy klasowej na Classroom
Poradnik oddawania zadania na Classroom

Każdy z uczniów ma dostęp do pakietu Office 365 (online).

Aby go używać, należy na dzienniku elektronicznym wybrać Office365, spisać login (niestety po ostatnich aktualizacjach zniknął dalszy ciąg adresu, który powinien wyglądać tak:
…..@sp1luban.onmicrosoft.com

Jest tam również startowe hasło dostępu.

Logujemy się na stronie
https://login.microsoftonline.com


Przypominam, że każdy z uczniów ma dostęp do dziennika elektronicznego. Loginem jest szkolny adres mailowy.

Poradnik pierwszego logowania do e-dziennika