Strefa Rodzica

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu informuje, że spotkanie z Rodzicami dzieci zapisanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się 09.06.2021r. o godz. 17:00 w sali gimnastycznej.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli z dn. 17.05.2021 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif

Prezentacja

POWRÓT DO SZKOŁY STACJONARNEJ

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie linia.gif


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie dolnośląskich szkół,
w związku z inicjatywą Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącą opracowania i wdrożenia nowego programu „SPORT – Lubię to !”, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska potrzeby systematycznej aktywności ruchowej oraz popularyzacja i rozwój sportu powszechnego i rekreacji, zapraszamy Was do udziału w dwóch diagnozach – badaniu sprawności fizycznej dolnośląskich uczniów i badaniu aktywności fizycznej dzieci i ich rodziców.
Aktywność fizyczna dzieci jeszcze przed wystąpieniem pandemii była niewystarczająca. Niedawne badania o dużej skali wskazywały, że tylko 22 proc. dziewcząt i 24 proc. chłopców w Polsce w wieku 11 lat spełnia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej Światowej Organizacji Zdrowia (wyniki badania HBSC z 2018 r.), a aż 31 proc. ośmiolatków w Polsce miało nadmierną masę ciała (wyniki badania COSI z 2016 r.). Potrzeba więc wspólnych działań wszystkich osób i instytucji, które mogą wpłynąć na pozytywną zmianę tych wskaźników. Badania te mają pomóc w określeniu stanu sprawności i aktywności fizycznej Dolnoślązaków oraz wypracowaniu odpowiednich strategii i działań, które pozwolą przeciwdziałać prawdopodobnym skutkom ograniczenia, ze względu na pandemię, możliwości przeprowadzania zajęć sportowych. Badania koordynować będzie Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Zostaną zrealizowane w ścisłej współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Fundacją V4Sport. Badanie sprawności fizycznej uczniów, chcemy przeprowadzić za pomocą testu Eurofit. Już wkrótce do szkół zostaną wysłane materiały, które ułatwią jego przeprowadzenie, po powrocie uczniów do szkół. Zwracamy się z wielką prośbą do dyrekcji szkół, nauczycieli i uczniów o jak najszerszy udział w tym teście. Badanie aktywności fizycznej dzieci i rodziców przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem metodologii AHKGA (Globalnego Sojuszu na rzecz Aktywnych i Zdrowych Dzieci), którego celem jest budowanie powszechnej świadomości o istocie aktywności fizycznej dzieci, jej wpływu na zdrowie całych społeczeństw, a dalej – na podejmowanie efektywnych kooperacji i działań służących upowszechnianiu aktywności fizycznej, również na poziomie krajowym i lokalnym. Co dwa lata, Sojusz podsumowuje aktualny stan wiedzy o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w różnych krajach. Celem badań jest zebranie aktualnych danych na temat aktywności fizycznej dzieci, jej składowych (np. uczestnictwa w sporcie) oraz czynników, które oddziałują na możliwość bycia aktywnym. Dotychczas takie badania były przeprowadzane na poziomie krajowym. Po raz pierwszy, na Dolnym Śląsku, będą przeprowadzone na poziomie regionalnym. Prosimy rodziców i uczniów dolnośląskich szkół o wypełnienie specjalnych ankiet, które trafią do szkół, a nauczycieli i dyrektorów szkół o pomoc w rozpropagowaniu badań. Mamy nadzieję, że w najbliższym okresie, dzięki tym badaniom, powstaną raporty, które pozwolą określić poziom sprawności i aktywności Dolnoślązaków, a także pokażą, w jakich kierunkach powinny pójść działania Samorządu, szkół, stowarzyszeń sportowych i poszczególnych osób, które pomogą nam wszystkim zostać sprawnymi Dolnoślązakami.

Aktywność fizyczna dzieci w czasie pandemii Drodzy Rodzice, nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej dolnośląskich uczniów, w tym aktywności podejmowanej w okresie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze, skuteczniejsze działania w tym obszarze, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie i kondycję dzieci. Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III, ankietę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/ opiekunowie prawni i dzieci (link nad tekstem).
Badania, które są anonimowe, prowadzi Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” wraz z Fundacją V4SPORT we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Ministerstwo informuje, że ma opracowaną propozycję wymagań
egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chce teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, ministerstwo chce pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do
informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do
egzaminów.

Więcej informacji na stronie
MEiN:https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Spot dotyczący hejtu wśród dzieci i młodzieży.
odnośnik do dokumentuList dyr. Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki do Rodziców/Opiekunów
odnośnik do dokumentuPoradnik dla nauczycieli i rodziców dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej przygotowany przez MEN.
odnośnik do dokumentuWzór formularza zgłoszenia dziecka na świetlicę podczas zdalnego nauczania.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

UBEZPIECZENIE

odnośnik do dokumentuOferta
odnośnik do dokumentuInformacje o produkcie ubezpieczeniowym
odnośnik do dokumentuObowiązek informacyjny ADO
odnośnik do dokumentuOgólne warunki ubezpieczenia

Składka na Radę Rodziców wynosi 40zł. Każde kolejne dziecko 10zł.
Składka na ubezpieczenie 44zł (do końca września).

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu informuje, że  dnia 28.11.2019 r. Gmina Miejska Lubań, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lubań, przy współudziale szkół podstawowych w Lubaniu, podpisała z Marleną Piątek-Książczyk, lekarzem stomatologii, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą  o nazwie  NZOZ „Twój Dentysta”, z siedzibą w Olszynie przy ul. Kolejowej 1/1, 59-830 Olszyna,  porozumienie nr E.8031.1.2019/1, w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży.
  Lekarzem wykonującym kontrakt w ramach NFZ jest lekarz dentysta Małgorzata Krzemińska, a miejscem wykonywania świadczeń jest gabinet stomatologiczny, znajdujący się w Olszynie, przy ul. Kolejowej 1/1;
W ramach porozumienia usługi stomatologiczne będą  świadczone w dniach:
1)      poniedziałek, w godzinach 11.30 – 18.30
2)      wtorek, w godzinach 8.30 – 11.30
3)      środa, w godzinach 13.00 – 18.00.
Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr.  tel. 75 722 3642            Przysługujące świadczenia to:
– wykonywanie usług ogólnostomatologicznych i profilaktycznych, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
– dokumentowanie wyników badania stanu jamy ustnej oraz wykonanych zabiegów  oraz prowadzenie dokumentacji medycznej;
– zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
– wykonywanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– współpraca z pielęgniarką szkolną.

Informujemy, że Wykonawca zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację powyższych świadczeń.
 Porozumienie wygasa w przypadku ustania umowy Wykonawcy z NFZ. Wykonawca oświadcza, że w zakresie świadczeń stomatologicznych jest objęty polisą OC.

odnośnik do dokumentuWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Pierwsze logowanie do dziennika

Poradnik pierwszego logowania