Strefa nauczyciela

List MEN
Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie
– rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych
Poradnik szyfrowania plików w programie 7zip.
Poradnik dodawania zadania na Calssroom.
Każdy z nauczycieli ma dostęp do pakietu Office 365 (online).
Aby go używać, należy na dzienniku elektronicznym wybrać Office365, spisać login (niestety po ostatnich aktualizacjach zniknął dalszy ciąg adresu, który powinien wyglądać tak:
…..@sp1luban.onmicrosoft.com
Jest tam również startowe hasło dostępu.
Logujemy się na stronie
https://login.microsoftonline.com

Wytyczne Kuratorium Oświaty we Wrocławiu” z dnia 20.05.2021r.