Kalendarz wydarzeń

i dni wolnych od zajęć dydaktycznych

WydarzenieData
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020:
klasy pierwsze godzina 9:00 – pasowanie
klasy II – VIII godzina 11:00
1 IX
Zebranie rodziców I – (godz. 16:30) klasy I
(godz. 18:00) klasy pozostałe
2 IX
Zebranie Rady Rodziców – godz. 17:303 IX
Zielony rower11 IX
Miejskie uroczystości z okazji Dnia Sybiraka17 IX
Dzień Krajobrazu20 IX
Dzień Edukacji Narodowej14 X
Miejskie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości11 XI
Wystawienie proponowanych ocen na I semestr9 XII
Zebranie rodziców II – 16:30 (online)16 XII
Zimowa przerwa świąteczna23 XII – 3 I
Ferie zimowe4 I – 17 I
Wystawienie ocen na I semestr22 I
Zebranie rodziców III- 16:30 (online)10 II
Dni otwarte szkoły15 IV
Zebranie rodziców ucz. Kl.VIII – 16:3015 IV
Przerwa wielkanocna1 – 6 IV
Egzamin  klas VIII25 – 27 V
Miejskie obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja 3 V
Dzień Zwycięstwa8 V
Wystawianie propozycji ocen na koniec roku18 V
Zebranie rodziców IV – 16:3019 V
Szkolny Dzień Profilaktyki Dzień Dziecka – Manewry Zawodowe1 VI
Zebranie rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych9 VI
Wystawianie ocen na koniec roku szkolnego14 VI
Wybory do SUVI
Oddanie podręczników do biblioteki szkolnej17 – 24 VI
Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2019/202025 VI
Wakacje28 VI – 31 VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 – 16 X,  10 – 13 XI, 4 VI, 25 –27 V (dla uczniów kl. I –VII).