REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025

Dokumenty:

Wniosek przyjęcia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego
w obwodzie szkoły
Wniosek przyjęcia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego
poza obwodem szkoły
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Regulamin świetlicy szkolnej