Formularze

Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej SP1 w Lubaniu (wersja edytowalna)
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
(nie dotyczy zapisu do klasy pierwszej na nowy rok szkolny)
Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę (Regulamin świetlicy)
Podanie o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego
Duplikat świadectwa
Duplikat legitymacji szkolnej
Duplikat karty rowerowej