SP1 pamięta…

Pod koniec października, Samorząd Uczniowski lubańskiej Jedynki, w ramach akcji ratowania polskich cmentarzy, podjął się kilku szlachetnych inicjatyw społecznych. Wzięliśmy udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W związku z tym przeprowadziliśmy szkolną zbiórkę zniczy, które następnie wysłaliśmy do Fundacji „Studio Wschód”. Ponadto uczestniczyliśmy w inicjatywie MEiN pn. „Szkoła Pamięta”. Udaliśmy się zatem na lokalny cmentarz komunalny, by uporządkować zapomniane oraz opuszczone (często bezimienne) groby. Włączyła się w to kl. 7a wraz z przedstawicielami SU oraz nauczycielki – p. Agnieszka Janicka i p. Dorota Herdzik. Nasza młodzież z ogromnym zaangażowaniem (w ciszy i zadumie) uczestniczyła w sprzątaniu samotnych nagrobków oraz mogił, jak również zapalaniu zniczy. Podjętym akcjom przyświecały, przede wszystkim, chęć uczynienia czegoś dobrego w najbliższej okolicy, szacunek do polskiej tradycji oraz pielęgnowanie w sobie miłości do ojczyzny i pamięci historycznej. Dlatego krzewienie wśród młodych ludzi takich umiejętności, z pewnością zasługuje na uznanie. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i aktywne uczestnictwo!

MLe