Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

„Nauczyciel widzi więcej niż twarze dzieci, stara się zobaczyć ich dusze”

 13 października 2023 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. 

W części oficjalnej głos zabrały Pani Dyrektor Beata Myśliwiec oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Sałandyk, które złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podziękowały za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. 

Podziękowania złożyli również reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, którzy wręczyli słodkie podarunki oraz „Świadectwa Wzorowego Nauczyciela”. 

W części artystycznej uczniowie klas 3a, 3b i 3c pod kierunkiem pań Justyny Michońskiej i Justyny Ziółkowskiej tańcem, śpiewem oraz grą aktorską wyrazili swoje podziękowania dla nauczycieli i pracowników. Wiele wzruszeń dostarczył występ Aurelii Łyp z klasy 7a, która przepięknie zaśpiewała piosenkę pt. „Nauczycielom”. Zwieńczeniem części artystycznej był krótki koncert ucznia klasy 3c, Wilhelma Bardowskiego, który zagrał na waltorni. Uroczystość wywołała uśmiech na twarzach zarówno nauczycieli, jak i uczniów. 

Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom życzymy wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia. 

JM