Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym „Polak ma essę!”

Informujemy, że nauczyciele języka polskiego przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod hasłem „Polak ma essę!”. Należy zaznaczyć, iż patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Inicjatywa edukacyjna jest skierowana do uczniów kl. 4-6, a jej głównym celem jest utrwalenie zdobytej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zabawę i integrację uczniów. Ruszamy już od października! I tak do … końca maja (zgodnie z założeniem programu) będziemy realizować szereg działań edukacyjnych. Zadaniem nauczycieli polonistów będzie tworzenie warunków twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy, pomoc w rozwijaniu naturalnej kreatywności, a także doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym naturalnego wyrażania odczuć i to nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale również w czasie kół zainteresowań. O realizacji wszystkich zadań będziemy informować na stronie naszej szkoły.

I.S.