Wyjazdowe warsztaty piątoklasistów

W dniach 25-26 września uczniowie klasy 5a (22 osoby), wraz z opiekunami panią Izabelą Biezą-Waśniewską – wychowawczynią oddziału oraz panem Marcinem Lewandowskim, wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu k. Jawora (w województwie dolnośląskim). Ośrodek ten jest położony na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy”, który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Podczas zajęć laboratoryjnych młodzież z SP1 przeprowadziła doświadczenia z chemii i biologii oraz uczestniczyła w terenowej lekcji geografii i biologii. Dotyczyły one między innymi tematów: obserwacja tkanek roślinnych i fotosynteza – magiczna fabryka pokarmu. Ponadto uczniowie malowali ekotorby, tworzyli ekokosmetyki oraz przemierzyli ścieżkę dydaktyczną „Wąwóz Myśliborski”, rozpoznając gatunki drzew na podstawie kształtu liści, a także za pomocą przewodników i kart pomocniczych. Należy przypomnieć, że ten dwudniowy wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w konkursie przyrodniczym dla szkół podstawowych „Śladami polskich ptaków wędrownych” zorganizowanym w ramach II Spotkań Przyrodniczych w Bibliotece przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Dziękujemy bardzo za niecodzienną możliwość połączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.

MLe