Nasi uczniowie wśród stypendystów Burmistrza Miasta Lubań!

Stypendium jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami. Każdego roku do Burmistrza Miasta Lubań wpływają wnioski o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami na szeroką skalę – wojewódzką, ogólnopolską czy nawet międzynarodową. Uzyskanie stypendium to dla uczniów nagroda za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce czy osiągnięcia naukowe. Po raz kolejny wśród najzdolniejszych uczniów lubańskich szkół znaleźli się nasi uczniowie, a uroczystość przyznania im stypendiów Burmistrza Miasta Lubań odbyła się w dniu 19 września br. Warto przypomnieć, iż wyróżnienia te są przyznawane uczniom klas 4-8 szkół podstawowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Miejskiej Lubań 2022/2023”. Tegoroczna lista stypendystów to 37 uczniów lubańskich szkół. Wśród wyróżnionych znalazło się aż 16 osób z SP1 – tych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,6. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! 

I.S.

fotografie uzyskane z Lubię Lubań