ROZWIJAMY NASZE TALENTY

Każdy dar, każdy talent trzeba doskonalić.

                                                                   Jerzy Pilch

Wszyscy posiadamy uzdolnienia. Jednak nawet  duże zdolności nie zawsze gwarantują osiąganie sukcesów. Talent musi być wspierany i rozwijany. Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem zainteresowań i uzdolnień. W dużej mierze służą temu przygotowania do konkursów przedmiotowych oraz sam w nich udział. Dzięki temu wdraża się dzieci i młodzież do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy.

Chcąc umożliwić  uczniom rozwijanie ich talentów i sprawdzanie poziomu umiejętności  w praktyce nasza szkoła bierze udział w licznych konkursach.

Jeden z nich miał miejsce 27.03.2023r. , a była to  olimpiada z języka polskiego o zasięgu ogólnopolskim, której organizatorem jest OLIMPUS. Do współzawodnictwa przystąpiło 29 uczniów z klas IV, V, VI i VIII. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru , który składał się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane były 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne. Zadania miały różną skalę trudności, dlatego też wszyscy chętni uczniowie mogli spróbować swoich sił. Olimpiada sprawdzała wiedzę w zakresie czytania ze zrozumieniem, nauki o języku i literatury.

06. czerwca otrzymaliśmy oficjalne wyniki konkursu.

Mamy swoich  pięciu laureatów!

Montsserat Biza, klasa VI c,

– Natalia Kuzia, klasa VIIIc,

– Wojciech Biesiada, klasa VIIIc,

– Viktoria Grzybowska, klasa VIIIc,

– Igor Atanowski, klasa VIIIc.

GRATULUJEMY !

Koordynatorką olimpiady była Bożena Giżycka.

B.G.