Czas podsumowań – SKS 2022/23

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła – kolejny raz – uczestniczyła w programie „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Celami tego programu dla szkół podstawowych było zaangażowanie, jak największej liczby uczniów do podejmowania systematycznej aktywności fizycznej i rekreacyjnej podczas zajęć pozalekcyjnych (realizowanych na obiektach sportowych naszej szkoły), promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć. W ramach SKS, w trakcie całego roku szkolnego, przeprowadzone zostały różnorodne zajęcia sportowe w trzech grupach (w rocznikach od trzeciej do ósmej klasy). W projekcie uczestniczyło łącznie 74 uczniów (dziewcząt i chłopców), a zostało zrealizowanych 126 godzin zajęć sportowych, obejmujących naukę zespołowych gier sportowych, jak i lekkoatletyki. Warto też wspomnieć, że dzięki tym zajęciom nasza szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki w współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym, strefy jeleniogórskiej oraz wojewódzkiej.

Realizatorami programu w SP1 byli: p. Marcin Ludward i p. Piotr Barański – nauczyciele wychowania fizycznego.

MLe