Trzydniowe zmagania egzaminacyjne w SP1

W dniach 23-25 maja nasi uczniowie klas 8abcd, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, zmagali się z arkuszami sprawdzającymi nabytą wiedzę z: języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Tegoroczny egzamin, podobnie jak w roku ubiegłym, obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Należy zaznaczyć, iż ten sprawdzian określi wiedzę uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych, a wyniki poznamy już na początku lipca. W tym roku do egzaminu przystąpiło 96 uczniów naszej szkoły. Z pewnością dla wszystkich zdających było to pierwsze tak duże wyzwanie w dotychczasowej ścieżce edukacji. Z niecierpliwością czekamy na wyniki, a za wszystkich tegorocznych ósmoklasistów trzymamy mocno kciuki.

MLe