Nuda podczas nauki? Niekoniecznie…

Uczenie się z wykorzystaniem grywalizacji może być ciekawe. Nie ma nic wspólnego z wysłuchiwaniem referatów. Metoda ta polega na zastosowaniu mechanizmów gier , które uatrakcyjniają naukę, zwiększają także zaangażowanie dzieci i aktywują do działania.  Kształtuje ona   potrzeby działania, podejmowania wyzwań, zaangażowania w naukę, rozwija myślenie i ciekawość świata, pobudza twórcze i kreatywne postawy, a także uczy współzawodnictwa oraz współpracy w zespole poprzez zabawę z rówieśnikami. Dodatkowo  wyzwala wiele pozytywnych emocji.

Sposobność wykorzystania tej aktywizującej metody mieli uczniowie klasy 8c, którzy na lekcjach języka polskiego, wykorzystując swoje zdolności plastyczne i prześcigając się w pomysłowości, przygotowali pięć gier planszowych. Dzięki kreatywności poszczególnych grup, uczniowie nie tylko powtórzyli szereg wiadomości, ale równie dobrze się bawili.

Warto wykorzystywać elementy grywalizacji na lekcjach, bowiem ułatwia to wyznaczanie uczniom celów oraz motywowanie ich do zdobywania wiedzy i umiejętności. Metoda ta zwiększa zapał młodzieży do podejmowania działań, których w innych sytuacjach nie miałaby chęci podjąć.

B.G.