Jesteśmy aktywnymi odbiorcami literatury!

Jak zachęcić uczniów do czytania książek? W jaki sposób skutecznie powtórzyć wiadomości związane z lekturami? Metod jest wiele. Jedną z nich może być ,,lektura w pudełku”. Technika ta, poprzez swoją innowacyjność, rozbudza kreatywność młodzieży. W taki właśnie sposób uczniowie klasy 8 c, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p. Bożeny Giżyckiej, przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty. Pracując w grupach, opracowali informacje dotyczące lektur obowiązkowych, a następnie zaprezentowali wyniki swoich działań podczas zajęć. Wizualizacja wiadomości za pomocą obrazów i gadżetów nawiązujących do książek, bardzo dobrze utrwala najważniejsze elementy świata przedstawionego w lekturach. Efekty pracy były imponujące.

B.G.