PASOWANIE NA CZYTELNIKA

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”
Kornel Makuszyński

27 marca, w lubańskiej Jedynce, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas I. Głównym celem wydarzenia było zachęcenie najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie pierwszaków do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli specjalne przyrzeczenie, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, a także czego nie wolno robić, czytając książki. Pierwszoklasiści obiecali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wykonywać obowiązki czytelnika. Założenie karty bibliotecznej oraz pierwsze wypożyczanie książek dało dzieciom dużo radości i powodu do dumy. Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali nie tylko pamiątkowy dyplom, ale też upominki, które będą im przypominać o tym niecodziennym wydarzeniu.

Drodzy, nowi czytelnicy! Starajcie się czerpać z książek, jak najwięcej mądrości i radości. Szanujcie je, jak najbliższych sercu przyjaciół.

Opiekunami szkolnej biblioteki są panie: Agnieszka Chorosza i Halina Rudak.

MLe