My w działaniu, czyli żywy plan zdarzeń

Uczniowie uwielbiają rozwiązywać zadania w ruchu. Podczas lekcji języka polskiego czwartoklasiści poznali zasady tworzenia planu zdarzeń. Jako utrwalenie opanowanej umiejętności układali plan według kolejności chronologicznej. Co ciekawe, kiedy to robili nie siedzieli w swoich ławkach, tylko przebywali na korytarzu szkolnym. Pracowali z omawianą właśnie lekturą, działali zespołowo i uczyli się od siebie. Okazuje się, iż przestrzeń sprzyjała wykonaniu zadania. Uczniowie podzieleni na zespoły otrzymali taki sam zestaw – plan wydarzeń do lektury „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” J. Christy. Plany wszystkich zespołów zostały uzgodnione i wielokrotnie przetasowane, jednak każda grupa doskonale wywiązała się z wykonanego zadania. Brawo Wy!

I.S.