Ku pamięci! O historii i patriotyzmie…

Tradycyjnie, 1 marca, uczniowie SP1 (z kl. 8a) udali się pod pamiątkową tablicę ppłk. Anatola Sawickiego w ramach uroczystych miejskich obchodów „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ósmoklasiści, pod opieką nauczyciela historii pana Krzysztofa Stefana przybliżyli sobie historię prześladowań żołnierzy wyklętych związanych z naszym regionem. Z pewnością wyjście w teren pogłębiło wiedzę naszych uczniów o przeszłości, ale także wykształciło postawę młodego Polaka-patrioty i przywiązanie do własnej okolicy, tj. „małej ojczyzny”. Bezpośredni kontakt z miejscem pamięci oraz złożenie kwiatów przy tablicy uwrażliwiły uczestników na otoczenie i prawdę historyczną. Była to również okazja do nawiązania do tego, co nadal dzieje się na Ukrainie. Już ponad rok, jej wschodni sąsiad narzuca kierunek polityczny nie do przyjęcia przez mieszkańców Ukrainy. Na tym przykładzie widać, jak historia kołem się toczy – wówczas Żołnierzom Wyklętym (Niezłomnym) nie udało się obronić swojej Ojczyzny przed narzuceniem obcego systemu politycznego, a obecnie codziennie – bez przerwy – Ukraina dzielnie oraz ofiarnie walczy o to samo, by ktoś inny za nich nie decydował. Zatem wyjście w teren pozwoliło na uporządkowanie i pogłębienie wiedzy, nie tylko o bohaterskich Żołnierzach Wyklętych, ale też dało możliwość przeprowadzenia rozmów z nauczycielem historii na temat toczącego się konfliktu zbrojnego na Ukrainie, poznania obowiązków wobec ojczyzny w czasie wojny i pokoju, a także w czasach ubezwłasnowolnienia narodu oraz jego niezawisłości. Warto zaznaczyć, że nasi uczniowie przygotowali również plakaty tematycznie związane z „Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które zdobią hol naszej szkoły. 

MLe