„Nawigacja w każdą pogodę” w lubańskiej Jedynce

Nasza szkoła rozpoczęła udział w programie profilaktycznym „Nawigacja w każdą pogodę” realizowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, nad którym nadzór sprawuje MEiN. 

Cel ogólny projektu to poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom, mogącym wynikać z jej pogorszenia. Będzie on realizowany poprzez: zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów oraz poprawę klimatu szkoły.   

Zaplanowane działania na II semestr bieżącego roku szkolnego to: ankieta online dla uczniów poszczególnych klas (realizacja w szkole), cykl 5 lekcji tematycznych na godzinach wychowawczych w klasach (realizacja w szkole), ankieta online dla rodziców/opiekunów uczniów, a także ankieta online oraz szkolenie stacjonarne dla wszystkich nauczycieli.

Koordynatorem programu w SP1 jest pani Aleksandra Janik – psycholog szkolny.

MLe

Zachęcamy do zapoznania się z 10-minutowym filmikiem, który pozwoli przybliżyć Państwu ideę projektu: