Świetlicowy konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną – rozstrzygnięty!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia świetlica lubańskiej Jedynki zorganizowała konkurs na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną”. Został on ogłoszony na początku grudnia i trwał blisko dwa tygodnie. W tym czasie uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować oraz samodzielnie wykonać kartkę świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi. Można było też umieścić na niej elementy tradycji rodzinnych, a jej maksymalny format to A4. Dodatkowo jeden uczestnik mógł wykonać tylko jedną pracę. 

Warto wspomnieć, że wszystkie kartki konkursowe zostały ocenione pod względem: staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej oraz wrażeń artystycznych. Komisja powołana przez organizatorów wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-II oraz III-V. W klasach młodszych nagrodzeni zostali: I miejsce – Julia Gaździcka (kl. Ib), II miejsce – Eliza Krawczyk (kl. Ia), III miejsce – Olga Zielińska (kl. IIa), Antoni Szymański (IIc) oraz Piotr Murczak (kl. IIa). Dodatkowo wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Antoni Rodziewicz (kl. IIa) i Hanna Marek (kl. Ia). Natomiast laureaci konkursu w kategorii kl. III-V to: I miejsce – Małgorzata Kulej (kl. IVb), II miejsce – Fabian Rotsztajn (kl. Va), III miejsce – Filip Matyjaszkiewicz (kl. IIIc) oraz Aleksandra Wawrzyniak (kl. IIIa). Dla wszystkich uczniów biorących udział w zabawie była przewidziana słodka nagroda.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękujemy tym, którzy odważyli się wziąć udział w konkursie. Pamiętajcie – do odważnych świat należy!

Organizatorami konkursu były panie: Agata Gaździcka, Aleksandra Janik oraz Magdalena Rębisz – opiekunowie grup świetlicowych.

MLe