Kolejne świetne wyniki w konkursie „W krainie łużyckich mokradeł” 

W piątek, 18 listopada, w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju (Rynek–Sukiennice) w Lubaniu odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie (edycja XX) pt. „W krainie łużyckich mokradeł” zorganizowany przez MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłosiło się do niego 9 placówek z 5 gmin z powiatu lubańskiego: SP nr 1 w Lubaniu, SP nr 2 w Lubaniu, SP nr 4 w Lubaniu, SP nr 1 w Olszynie, SP w Gierałtowie, ZS-P w Kościelniku, SP w Nowogrodźcu, SP w Zarębie oraz ZSP im. KZL w Lubaniu. Do rywalizacji o tytuły i nagrody przystąpiło w sumie 15 zespołów. Konkurs pisali uczniowie podzieleni na dwie kategorie wiekowe: pierwsza – klasy IV-VI szkół podstawowych, druga – kl. VII–VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Warto dodać, że zakres ocenianej wiedzy oraz umiejętności dotyczył: ogólnych informacji z biologii i ekologii na temat terenów podmokłych, rodzajów terenów podmokłych i obszarów wodnych, występujących tam warunków życia, różnorodności flory i fauny mokradeł, terenów wodnych i wodno-błotnych, torfowisk, a także form ochrony przyrody na terenie powiatu. Po zaciętej oraz emocjonującej rywalizacji oraz zliczeniu wszystkich punktów, okazało się, że w pierwszej kategorii, czyli kl. IV-VI szkół podstawowych, ostatecznie VI miejsce zajął zespół SP nr 1 w Lubaniu w składzie: Aurelia Łyp, Maja Sałandyk, Paweł Kiełdanowicz (wszyscy troje są z kl. 6a). Zabrakło im tylko 0,5 pkt, aby zostać nagrodzonymi laureatami oraz 1,5 pkt do bycia na podium. Natomiast w drugiej kategorii, tj. kl. VII-VII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, V miejsce zostało przyznane także reprezentacji lubańskiej Jedynki w składzie: Amelia Ambroziak, Zuzanna Mierzejewska, Martyna Przekop (dziewczynki są z kl. 8a). Gratulujemy uzyskanych wyników! Uroczyste wręczenie nagród drużynom, które zajęły miejsca I-V (postanowieniem komisji konkursowej) w każdej kategorii wiekowej miało miejsce 19 grudnia br. w siedzibie RCEE (Rynek–Ratusz) w Lubaniu. 

Osobami przygotowującymi do konkursu były panie: Izabela Bieza-Waśniewska – nauczycielka biologii (zespół z kl. VI) oraz Małgorzata Hołod – nauczycielka geografii (zespół z kl. VIII).

MLe