„TEG w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach ekologicznych. W dniach 14 – 20 listopada pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. Nasi uczniowie uczestniczyli w Festiwalu Internetowym „Świat w szkole, szkoła w świecie”, w ramach którego mogli wysłuchać  webinarium pt. „Klimat: Mroczny sekret Internetu. Czy używanie smartfona i komputera jest ekologiczne?” oraz wziąć udział  w grze korytarzowej. Nad przebiegiem działań czuwała nauczycielka biologii p. Izabela Bieza-Waśniewska. Podczas ciekawego webinarium  uczniowie dowiedzieli się jaki jest ślad węglowy naszych cyfrowych działań i jak możemy go ograniczyć. Interesującym doświadczeniem był udział w grze korytarzowej. Uczniowie klasy 6 a utworzyli zespół zadaniowy Ekoszóstaki i przystąpili do rozwiązywania zadań. Musieli przedstawić się zespołom biorącym udział w TEG z terenu całej Polski. Do wyboru mieli cztery obszary tematyczne, z których wybrali „Zmianę klimatu” oraz „Różnorodność biologiczną”. Podczas pracy nad zadaniami nauczyli się korzystać z kalkulatora „food miles”, a także poznali zasady tworzenia wiersza haiku. W zadaniu końcowym Ekoszóstaki zastanawiały się jak mogłaby się zmienić Szkoła, aby stała się jeszcze bardziej otwarta, solidarna, przyjazna środowisku i klimatowi. Rezultaty swojej pracy uczniowie zamieszczali na specjalnie w tym celu utworzonym Padlecie. Zajęcia wymagały współpracy i kreatywności oraz pozwoliły uczniom zdobyć nowe umiejętności , a także poszerzyć wiedzę z zakresu ekologii.

I.B-W.