Kolejny sukces! Trzecie miejsce w konkursie wiedzy o bioregionie! 

W piątek, 21.10, w sali konferencyjnej Łużyckiego Centrum Rozwoju (Rynek-Sukiennice) w Lubaniu odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie (edycja XXI) pt. „Doliną rzeki Kwisy – słynne postaci, ich zasługi dla regionu i przyrody” zorganizowany przez MiPBP oddział Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Zgłosiło się do niego 8 placówek z 3 gmin z doliny Kwisy: SP nr 1 w Lubaniu, SP nr 4 w Lubaniu, ZS–P w Kościelniku, SP w Gierałtowie, SP w Nowogrodźcu, ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, ZSP im. KZL w Lubaniu oraz ZS–P w Pisarzowicach. Do rywalizacji o tytuły i nagrody przystąpiło w sumie 12 zespołów. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz kl. I-V szkół ponadpodstawowych. Zadania eliminacyjne były w formie: testu opartego na informacjach znajdujących się w albumie-monografii „Dolina rzeki Kwisy” i zadań praktycznych. O końcowym wyniku konkursu decydowała ocena (suma) każdej drużyny, na którą składały się punkty uzyskane za zadania teoretyczne i praktyczne. Miło nam poinformować, że w drugiej kategorii, czyli kl. VII-VIII szkół podstawowych, III miejsce zajęła reprezentacja SP nr 1 w składzie: Martyna Przekop i Zuzanna Mierzejewska (obie dziewczynki są z kl. 8a). Gratulujemy świetnego wyniku! Uroczyste wręczenie nagród za zajęcie miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej miało miejsce 10 listopada br. w siedzibie RCEE (Ratusz) w Lubaniu.

Nauczycielem przygotowującym do konkursu była pani Małgorzata Hołod – nauczyciel geografii.

MLe