ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2022

„Ojczyzna jest moim domem. A inne kraje to hotele.” Julian Tuwim

11 listopada, w całym kraju i za granicą, obchodziliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to wydarzenie bez precedensu, bowiem w 1918 r. Polska po 123 latach niewoli wreszcie powróciła na mapę ówczesnej Europy. Nasi rodacy, przez ten bardzo długi czas, walczyli dzielnie z obcym uciskiem, wzniecając powstania narodowe, tworząc Legiony Polskie czy uczestnicząc w I wojnie światowej (zwanej też Wielką Wojną). W SP nr 1 nie zapominamy zatem o przelanej krwi przodków i ich wielkim poświęceniu dla barw biało-czerwonych. Patriotyzm, miłość i przywiązanie do Ojczyzny, szacunek do polskich symboli oraz obowiązki wobec ziemi rodzinnej to nie są dla nas puste słowa. Dlatego od najmłodszych lat – codziennie – uczymy dzieci o tych ważnych wartościach i pielęgnujemy je, żeby przyszłe pokolenia Polaków wiedziały, kim są oraz skąd się wywodzą ich korzenie. 

Szczególny tego wyraz mieliśmy 10 listopada, w czwartek, gdy odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Na sali gimnastycznej wzięły w nim udział klasy: 6abc, 7a, 8abcd, a także grono pedagogiczne z dyrekcją szkoły na czele. Uczniów obowiązywały – oczywiście – strój galowy i kotyliony w barwach narodowych. Przez 30 minut szkolnej akademii mieliśmy okazję uczestniczyć i obejrzeć przedstawienie pt. „Młodzi dla Niepodległej”. W jego trakcie usłyszeliśmy, jak uczniowie z kl.: Ic, VIc i VIIIc, opowiadają historię każdej z liter wchodzących w tytułowe słowo – NIEPODLEGŁA. Dzięki temu przypomnieliśmy sobie wiele ważnych faktów, postaci oraz wartości, o których często nie pamiętamy w codziennym życiu. Całe przedstawienie było poruszające, a dodatkowo okraszone także tańcem, słowem (czytanym i recytowanym), obrazem, śpiewem znanych pieśni patriotycznych, ruchem, grą aktorską oraz muzyką (nawet grą na trąbce – na żywo). Warto dodać, że scenografia (warstwa wizualna) na sali była na najwyższym poziomie w przepięknych biało-czerwonych barwach. Stosowny wystrój do zaistniałych okoliczności miały też wszystkie klasy oraz budynek szkoły.

Ponadto o 11:11 na boisku ruchu drogowego społeczność lubańskiej Jedynki przyłączyła się do akcji „SZKOŁA DO HYMNU” (organizowanej po raz piąty przez MEiN). Wspólnie (uczniowie wraz z nauczycielami) odśpiewaliśmy wszystkie zwrotki hymnu Polski, czyli „Mazurka Dąbrowskiego”. Było głośno, wyraźnie i z ogromnym uczuciem do naszej Ojczyzny.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie niezwykłego apelu były panie: Bożena Giżycka, Joanna Czerwiec, Beata Kazan.

„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.” Piotr Skarga

MLe