Niecodzienne zajęcia w Filharmonii Dolnośląskiej

W ramach realizacji działań z zakresu wychowania patriotycznego oraz z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości dnia 3 listopada uczniowie klas I-III uczestniczyli w audycji umuzykalniającej prowadzonej przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Celem wyjazdu było wprowadzenie młodych ludzi w świat muzyki klasycznej i umożliwienie jej odbioru na żywo. Dla większości dzieci było to pierwsze spotkanie z muzyką poważną w filharmonii. Podczas koncertu młodzi melomani w skupieniu wysłuchali wiele znanych  pieśni patriotycznych, a wspólnie z muzykami bezbłędnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego, co wzbudziło podziw u prowadzącej zajęcia. Koncert miał na celu nie tylko zapoznanie dzieci z samą muzyką lecz również instrumentem, z którego się ona wydobywa, z jego nazwą, budową, sposobem grania. 

Bliskość muzyki, artyści na wyciągnięcie rąk, opowiadanie o utworach, koncertowa atmosfera – to wszystko pozwala dzieciom wzrastać w naturalnej przyjaźni ze znakomitą sztuką. Koncerty uczą dzieci obycia, wprowadzając dyskretnie w koncertowy savoir-vivre.

Po zakończeniu koncertu publiczność nagrodziła wykonawców brawami i owacjami na stojąco. Uczniowie przekonali się, że wyjazd do filharmonii to wspaniałe muzyczne przeżycie i z niecierpliwością oczekują kolejnego koncertu.

A.O.