,,BEZPIECZNY PRZEJAZD”

W dniu 27 października w naszej szkole odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie kolejowym prowadzonym w ramach projektu Kampania społeczna – ,,Bezpieczny przejazd…”.

Podczas zajęć  prowadzonych przez pracownika PKP Polskie Linie Kolejowe uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo – drogowych. Omawiane były różne niebezpieczne sytuacje, które na przejazdach zdarzają się codziennie. Szczególną uwagę prowadzący zajęcia zwrócił na zachowania będące zagrożeniem dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu kolejowo-drogowego. Podczas projekcji krótkiego filmu uczniowie obejrzeli tragiczne skutki nieodpowiedzialnego postępowania zarówno kierowców jak i pieszych.  Zajęcia dostarczyły też uczniom wiedzy na temat znaków drogowych, znajdujących się niedaleko przejazdów kolejowych.

Aby utrwalić zdobytą wiedzę dzieci otrzymały materiały edukacyjne z zestawem ćwiczeń, które obrazują zasady ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Nauka poprzez zabawę jest najlepszym sposobem na utrwalenie i pogłębianie wiedzy.

A.O.