Międzynarodowy Dzień Krajobrazu 2022

Według EKK (Europejskiej Konwencji Krajobrazowej) krajobraz to „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. Natomiast samo postrzeganie (z ang. perceive) odnosi się do odbierania rzeczywistości znacznie szerzej niż tylko za pomocą wzroku. Otóż krajobrazów możemy doświadczać wszystkimi zmysłami i są one sumą naszych, zmysłowych doznań. Zatem tegoroczny temat krajowych obchodów Dnia Krajobrazu brzmi nieprzypadkowo: „Krajobraz: doświadczam w pełni”. W ten sposób GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) chce zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz bowiem można nie tylko zobaczyć, usłyszeć, powąchać, ale także posmakować go oraz dotknąć. Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo. Ponadto GDOŚ pragnie podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie różnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zaakcentować potrzebę większej dbałości o przestrzenie, pośród których na co dzień żyjemy. Przy okazji warto dodać, że (Międzynarodowy) Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest corocznie 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Wydarzenia towarzyszące temu świętu odbywają się zaś przez cały październik we wszystkich województwach.

Lubańska Jedynka jako placówka oświatowa także przystąpiła do obchodów tegorocznego Dnia Krajobrazu. Wspieramy i promujemy bowiem szczytne idee: wspólnej troski o przestrzeń oraz działań poprawiających jakość krajobrazów w Polsce. Zatem na szkolnej świetlicy, w poszczególnych grupach, odbyły się różnorodne i interesujące zajęcia: relaksacja przy dźwiękach natury, ścieżka sensoryczna, doświadczanie natury oraz przedmiotów związanych z krajobrazem za pomocą: wzroku, dotyku, węchu i słuchu. Dodatkowo miał miejsce spacer krajobrazowy z elementami sztuki ziemi – w czasie którego dzieci ułożyły z liści słowo JESIEŃ, a także wykonały niezwykłe prace plastyczne przedstawiające różne krajobrazy.

MLe